STYCZNIOWE SZKOLENIA

W styczniu w ramach projektu: „Nidzicki Klub Biznesu aktywnie i kreatywnie podnosi kwalifikacje zawodowe” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - odbyły się dwa szkolenia: „Zarządzanie projektem i czasem” i  „Profesjonalna obsługa klienta” -  zorganizowane przez Nidzicki Klub Biznesu. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy firm będących członkami NKB. W ramach szkolenia „Zarządzanie projektem i czasem”, uczestnicy mogli  nabyć umiejętności z efektywnego planowania zadań, wypracowywania strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy itd. Natomiast w ramach szkolenia „Profesjonalnej obsługi klienta” uczestnicy mogli dowiedzieć się jak radzić sobie z „trudnym klientem”,  czy też jak budować długotrwałe relacje.  W styczniu w ramach projektu podniosło swoje kwalifikacje 30 osób. Po zakończeniu szkoleń każdy z uczestników otrzymał certyfikat.

2013-02-05

STYCZNIOWE SZKOLENIA

STYCZNIOWE SZKOLENIA

W styczniu w ramach projektu: „Nidzicki Klub Biznesu aktywnie i kreatywnie podnosi kwalifikacje zawodowe” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - odbyły ...

więcej
2012-10-01

Nidzicki Klub Biznesu aktywnie i kreatywnie podnosi kwalifikacje zawodowe

Nidzicki Klub Biznesu złożył wniosek o dofinansowanie projektu 8.1.1 PO KL ( Wspieranie rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) Projekt został zaakceptowany i od 1.10.2012r rusza ze szkoleniami dla przedsiębiorców NKB oraz ich pracowników. Szkolenia: 1. System ...

więcej
2012-03-01

NIDZICKA KARTA RABATOWA 2012

NIDZICKA KARTA RABATOWA 2012

Karty rabatowe na zakupy w wybranych nidzickich sklepach już dostępne! Kolejny rok członkowie NKB współpracują z Nidzickim Funduszem Lokalnym i Fundacją NIDA przy ...

więcej
czlonkowie klubu