Informacje dla Inwestora

Rozwój gospodarczy miasta Nidzica jest nadrzędnym celem Nidzickiego Klubu Biznesu, dlatego też zapraszamy przedsiębiorców z całej Polski do inwestowania w naszym mieście i jego okolicach . Bliskość arterii komunikacyjnych, stosunkowo niskie koszty pracy stanowią o atrakcyjności Nidzicy.

NKB wyciągnie pomocną dłoń do każdego potencjalnego inwestora , chcącego stworzyć w naszym mieście nowe miejsca pracy. Ściśle współpracujemy z władzami miasta Nidzica oraz Warmińsko-Mazurską Strefą Ekonomiczną S.A., co może znacznie przyspieszyć każdy proces inwestycyjny.

NKB jest łącznikiem pomiędzy przedsiębiorcami a lokalną administracją. Stanowimy dla każdego inwestora cenne źródło bieżących informacji dotyczących miasta, jak również chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem związanym z procesami inwestycyjnymi.

Dlaczego warto zainwestować w Nidzicy?

  1. stosunkowo wysokie bezrobocie / niskie koszty zatrudnienia / wykwalifijowana kadra
  2. niewygórowane ceny gruntów / grunty objęte specjalną strefą ekonomiczną

    Strefę utworzono w 2010 roku. Liczy ona obecnie 28,7 hektara gminnego gruntu przy ul. Leśnej.

    Strefą zarządza Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., której udziałowcami są samorządy i Skarb Państwa.Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie W-M SSE, w ramach Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia dochodu z podatku dochodowego. Zwolnienie to przysługuje z dwóch tytułów - z tytułu nowej inwestycji i z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Podstrefa Nidzica link:

    http://www.wmsse.com.pl/index.php/pl/co-oferujemy/podstrefy/podstrefa-nidzica

  3. transport - trasa E77, linia kolejowa PKP - trasa Warszawa - Olsztyn

W naszym regionie działają przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży meblarskiej oraz budowlanej.


Pokaż Nidzica na większej mapie

czlonkowie klubu