Partnerzy

Nidzicki Klub Biznesu współpracuje z następującymi podmiotami:

 1. Gmina Miasta Nidzica / http://wrota.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_wiejska
 2. Starostwo Powiatowe w Nidzicy / http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy / http://www.nidzica.up.gov.pl
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy / http://www.mops.nidzica.pl
 5. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA / http://www.nida.ecms.pl
 6. Nidzicki Ośrodek Kultury NOK / http://www.nok.nidzica.pl
 7. Gazeta Nidzicka / http://nidzica.wm.pl
 8. Ochotnicze Hufce Pracy OHP / http://www.ohp.pl
 9. Centrum Edukacji ZDZ w Nidzicy / http://www.szkolanidzica.wmzdz.pl
 10. Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” w Olsztynie / http://www.fp.olsztyn.pl
 11. Konfederacja Lewiatan / http://www.pkpplewiatan.pl/
 12. Nasz Kurier Nidzicki / http://www.kurier-nidzicki.pl/
czlonkowie klubu